Vašek - cycling

................................................................................... Indoor cycling program změní Váš pohled na kondiční cvičení. Je to neúčinnější a vysoce motivující kardio-vaskulární cvičení posledního desetiletí!

Kalendář

Spining centrum

Indoor cycling hodiny každé pondělí

Hrozně mě těší Vaše velká účast na mojich hodinách v pondělí, každopádně vždy je co zlepšovat a proto se na Vás obracím .... Co se ti na hodinách líbí / nelíbí, jakou hudbu by
si si přál / přála ...  Bude-li to monžné, rád zakomponuji do hodin Vaše přání a náměty.

Vašek
 
...zkušební provoz stránek...