Vašek - cycling

................................................................................... Indoor cycling program změní Váš pohled na kondiční cvičení. Je to neúčinnější a vysoce motivující kardio-vaskulární cvičení posledního desetiletí!

Kalendář

Moje hodiny

!!!!!!!!!!!!!!!! Změna v rozvrhu !!!!!!!!!!!!!!!!
   

  Od 1. března 2009 povedu pondělní
      hodiny od 18:00 a od 19:00 hod.

   Od 17:00 hodin Vás povede skvělá
                instruktorka KAMILA.

         
         
         
       

 
...zkušební provoz stránek...